4.578

紙膠帶v4 - F. 漢克 - Cake 2

售價: NT$ 165
NT$ 165
重量: 0 g

蛋糕一代是方方的蛋糕,
接下來當然是圓滾滾的蛋糕捲啦!

夾著好多好多的餡料和新鮮奶油,
一口蓬鬆的感覺是最開心的啦!

Made in JAPAN 

日本丸天產業株式會社承製 和紙紙膠帶 

20mm X 10M

 

0